Cykelstaden Jönköping är ett lokalt företag som arbetar med cykel som transportlösningar för gods och människor. Våra cykellösningar är smarta och miljöanpassade alternativ till biltransporter i den centrala staden. Vår affärsidé är enkel; att erbjuda lösningar för kunder i en förtätad stad som tillgodoser deras behov av snabba, kostnadseffektiva och miljömärkta leveranser.

CITYLOGISTIK PÅ RIKTIGT MED CYKELBUD

Cykelstadens Bud kan hjälpa dig med allt från post och viktiga dokument till blommor, mat och större leveranser. Vi kan arbeta med kort framförhållning för er egen bekvämlighet och lägger stor vikt vid punktlighet och hög kvalitet vid varje leverans. Se vår prislista och våra villkor och gör en testleverans. 

flyttcykel2
flyttcykel2

Cykelstadens Bud kan hjälpa dig med allt från post och viktiga dokument till blommor, mat och större leveranser. Vi kan arbeta med kort framförhållning för er egen bekvämlighet och lägger stor vikt vid punktlighet och hög kvalitet vid varje leverans. Se vår prislista och våra villkor och gör en testleverans. 

LASTCYKEL SOM BOENDEFÖRMÅN ELLER SOM DAGISCYKEL?

Kommuner och fastighetsägare har stort intresse av möjligheter med lastcyklar, både för att optimera sin varulogistik i den förtätade staden och för att erbjuda mervärde till sina boende i form av upplevelser, kunskap och glädje. Trafiken och bristen på parkeringsplatser gör att lastcykeln blir ett alternativ för den medvetne hyresgästen.
Vi erbjuder lösningar med lastcykel för en rad verksamheter, inte minst för de allra minsta som kan få en roligare dag i lådan hos Nihola eller Babboe. Se mer under Våra tjänster.

nihola_tändsticksgrand_beskuren

Kommuner och fastighetsägare har stort intresse av möjligheter med lastcyklar, både för att optimera sin varulogistik i den förtätade staden och för att erbjuda mervärde till sina boende i form av upplevelser, kunskap och glädje. Trafiken och bristen på parkeringsplatser gör att lastcykeln blir ett alternativ för den medvetne hyresgästen.
Vi erbjuder lösningar med lastcykel för en rad verksamheter, inte minst för de allra minsta som kan få en roligare dag i lådan hos Nihola eller Babboe. Se mer under Våra tjänster.

nihola_tändsticksgrand_beskuren

Vad väntar du på?

Ta reda på vad vi kan göra för dig så att du kommer igång